Allmänna Villkor

Det är viktigt att du har läst igenom villkoren innan du bokar en tid för konsultation och behandling hos oss.
Må Bra Invest är ett terapeutföretag med målet att hjälpa människor att hitta och rätta till fysiska obalanser med hjälp av olika analysmetoder.

INFORMATION OM OSS

Må Bra Invest och 5Code AB (hädanefter: "Må Bra Invest", "Vi", "Vår" eller "Oss") finns registrerat i Sverige och vi har vår klinik på adress: Odens Tvärgränd 12, 231 42 Trelleborg.

VILLKOR

För att få boka konsultation och köpa tjänsten av oss måste du:

a. ha fyllt 18 år, eller komma tillsammans med din/a vårdnadshavare

b. ha råd att betala tjänsten på plats eller via faktura inom 10 dagar

c. ge oss korrekta uppgifter om dig själv, din sjukdomshistoria och övrig information som är väsentlig för att kunna ge dig en bra behandling.

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Må Bra Invest behandlar alla personuppgifter som Kunden lämnar i enlighet med PUL 1998:204 (Person uppgiftslagen). Vi är måna om sekretess och har tystnadsplikt, vi skulle aldrig utan ditt medgivande lämna ut någon information till annan person eller myndighet. I ytterst sällsynta fall kommer vi att behöva bryta tystnadsplikten om uppgifter/information som lämnats skulle innebära fara för kunden, kundens familj, oss eller någon annan.

VAD VI GARANTERAR OCH INTE GARANTERAR

Följer du noggrant anvisningarna du får i samband med konsultation och behandlingar hoppas vi innerligt att du kommer att få se bra resultat. Men det är ingenting vi kan garantera. Då alla är helt individuella och kommer till oss i olika skeden av sitt liv har alla olika förutsättningar och möjligheter. Vi garanterar ingen, även om de följt alla anvisningar, att de kommer uppleva de förbättringar i sin hälsa som de hoppas. Men vi rekommenderar dig varmt att följa de uppmaningar, råd och anvisningar du får för att öka chanserna till att få ett positivt resultat.

Vi har rätt till att vägra behandla vissa personer om så skulle vara fallet. Det kan bero på tidsbrist, eller att kunden ifråga skulle få bättre behandling någon annanstans (t.ex. annan terapeut, klinik, läkare eller sjukhus). Det skulle även kunna bero på personliga angrepp, terrorisering eller annat som gör att vår livskvalité och glädje i vårt arbete att hjälpa andra försvinner. Vi har även rätt att vägra sälja produkter och varor, om vi anser att kunden i fråga inte behöver eller inte skulle må bra av att ta de produkterna.

Dessa bestämmelser är för att vi önskar kunna ge bästa möjliga vård, upplevelse och förhoppningsvis resultat för kunden.

INGA-PENGAR TILLBAKA

Med det här sagt: vi erbjuder ingen att få pengar tillbaka när de inte får de resultat som de önskat.

Förhoppningsvis kommer så inte bli fallet utan vi hoppas att er investering i er hälsa i slutändan kommer att betala sig i bättre energi, livsglädje och hälsa – vilket i sig kan resultera i bättre jobb- och familjesituation.

Därmed är vi säkra på att du och din familj fattar ett genomtänkt beslut när ni bestämmer er för att boka en behandling hos oss.

BETALNING OCH DRÖJSMÅL

Alla priser på hemsidan (www.mabra.se) är inklusive moms.

För tillfället kan du betala kontant eller med betalkort i samband med din behandling, alternativt att du får en faktura med 10 betalningsdagar på dig att betala. Vid betalning via faktura kan en enkel kreditkontroll behövas. Om något hinder finns för fakturering kommer du att få betala kontant på plats.

Om fakturan inte betalas i tid kommer en pålagd påminnelseavgift komma på nästa faktura som skickas. Skulle inte den betalas i tid, kommer vi behöva vidta åtgärder.
Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader som medförs av eventuella materiella och fysiska skador som uppkommer på grund av ditt agerande.

OM JAG MÅSTE AVBOKA?

Återbud måste lämnas 24 timmar innan avtalad tid. Icke avbokad tid debiteras.

Avbokningar görs på 0410-400 21 eller 0707-540 400. Om vi inte har möjlighet att ta ditt samtal, så lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Avbokningar via email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. accepteras endast om du fått bekräftelse via e-post.

Vi önskar hjälpa så många som möjligt, men sena återbud och bortglömda tider gör vårt arbete svårare. Det har blivit ett problem som vi har blivit tvingade att åtgärda genom att debitera tiden.

OM JAG ÅNGRAR MIG?

Ångerrätten innebär att ni har rätt att ångra köpet genom att sända ett meddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Tiden beräknas från den dag då ni har tagit emot varan. Ångerrätten innebär att ni får undersöka produkten men inte öppna/bryta förslutningar eller använda produkten. Om så sker förfaller ångerrätten. Varor som returneras skickas som vanligt paket eller brev, ej som postförskott eller efterkrav, returfrakten betalas av dig. Om ni utövar er ångerrätt betalar Må Bra Invest tillbaka vad ni har betalt senast inom 30 dagar från det att varan mottagits av Må Bra Invest.

Returadress:

Må Bra Invest, Odens Tvärgränd 12, 231 42 Trelleborg.

"DET ÄR FEL PÅ EN VARA JAG BESTÄLLT"

Upptäcker du något fel med produkterna som säljs i samband med konsultation eller i samband med beställning via www.5code.eu, mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon har du rätt att reklamera produkten inom 14 dagar.

Vid alla typer av reklamation, sänd ett mejl med förklaring och orsak till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innan någon vara returneras. Invänta sedan svar från oss.

Må Bra Invest tar inget ansvar för varor som emballerats undermåligt av kunden. Kontakt måste först tas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och du får då information om tillvägagångsätt. 5Code AB och Må Bra Invest löser inte ut returnerade varor som medför några kostnader för 5Code AB eller Må Bra Invest (t.ex. postförskott).

VAD KOSTAR DET ATT FRAKTA VAROR HEM TILL MIG?

När du beställer varor via Må Bra Invest, antingen via telefon eller mejl tillkommer 44 kr i frakt.

I särskilda undantagsfall kan vi behöva vara tvungna att ta ut en extra portoavgift då ett paket är särskilt skrymmande eller tungt. Vi kontaktar givetvis dig om det innan.

Transportskador:

Fyll i skadeanmälan på posten/transportföretaget eller dess ombud.

VÅRA RÄTTIGHETER

All information, digital, tryckt eller skriven för hand, ger vi dig rättighet att använda endast förditt personliga och privata bruk och inte för något kommersiellt ändamål. Du får kopiera, publicera, posta, och sprida på annat sätt till allmänheten endast om du har vår tillåtelse till det.

Likaså får du inte kringgå, modifiera, avlägsna, eller rekonstruera något på den information du får av oss.

VÅR SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, vårt bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

VID EN TVIST

Om en tvist uppstår mellan oss och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning.

FORCE MAJEURE

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

POLISANMÄLAN

Vi har rätt att polisanmäla om någon bryter mot Sveriges Rikes lag, om vi blir utsatta för bedrägeri eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du undrar över något eller vill ställa frågor kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra Webplatsen.

Besök min webbshop

Kontakt

Odens Tvärgränd 12
231 42 Trelleborg
Telefon: 0707-540 400
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Instagram

mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
mabranaturligt
© 2018 Må Bra Naturligt i Trelleborg AB